Kind met klachten?

Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen met klachten niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Dit geldt zowel bij milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn) als bij zware klachten (veel hoesten, koorts of benauwdheid). 

Uitgezonderd zijn kinderen die:

  • af en toe hoesten;
  • bekende chronische luchtwegklachten hebben;
  • bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
  • nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontwikkelen <8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie

Deze kindere mogen wel naar school, tenzij de klachten verergeren of nieuwe klachtend passend bij COVID-19 ontstaan.


 

Wat als een kind met klachten niet getest wordt?

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten* weer naar kinderopvang of school, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.

bron: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen