Ouderbijdrage, waarom?

De ouderraad en de school willen erg graag een aantal activiteiten blijven organiseren die zonder uw steun niet mogelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, carnaval,  Kinderconfetti, excursies en museumbezoek. Allemaal zaken waar de school geen geld voor krijgt.

Dit schooljaar zetten we alle bijdragen voor u bij elkaar, zodat wij slechts één keer bij u aan hoeven kloppen. Een uitzondering op het totaalbedrag vormt de kampbijdrage van de kinderen in groep 8 (65 euro per kind).
Deze kampbijdrage vragen wij u pas in maart 2021

Ieder schooljaar krijgt u een brief met informatie over het betalen van de ouderbijdrage. Dit kan per bank (overmaken) of contant bij juf Silvi. Na betaling krijgt u van ons een kwitantie, dit is het bewijs dat u betaald hebt. U kunt de brief met informatie over het betalen van de ouderbijdrage via onze app downloaden onder icootje 'ouderbijdrage'.