Communicatie

Betrokken ouders/verzorgers en een betrokken school zijn de voorwaarden voor het studiesucces van kinderen. Wij vinden dat de ouders/verzorgers en de school een gedeelde verantwoordelijk hebben als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Om ervoor te zorgen dat het een fijn schooljaar wordt, is het belangrijk dat wij, leerlingen, ouders/verzorgers en alle teamleden van Spilcentrum Genderdal samenwerken.
 
Wij beseffen hoe bijzonder het is dat u uw kind(eren) aan ons toevertrouwt. In samenwerking met u doen we ons best uw kind(eren) optimaal te laten ontwikkelen, maar soms hebt u andere verwachtingen dan wij of schatten wij zaken anders in. Dat kan wel  eens boosheid of verdriet bij u oproepen. Het gaat immers om uw kind(eren). Dit vraagt om zorgvuldige en respectvolle communicatie. Emoties communiceren in bijvoorbeeld  een mail kan allerlei ongewilde effecten geven voor u, maar ook voor ons en daar wordt uw kind nooit beter van. We vinden het daarom belangrijk om over gevoelige zaken te praten en niet te schrijven. Om deze reden willen we  u vragen om tijdig een gesprek aan te vragen. Altijd eerst bij de groepsleerkracht en als u er samen niet uitkomt bij de Intern Begeleider of de directeur.