Verzekeren eigendommen leerlingen

Regelmatig ontvangen wij vragen of schade aan of verlies van eigendommen van leerlingen gedekt is door de verzekering van school. Deze schade kan zijn een scheur in een jas of een kapotte bril. Als school zijn wij hier in beginsel niet aansprakelijk voor en dit valt niet onder de dekking van de verzekeringen van school.
 
Verzekering voor ouders
Dit risico kan voor een relatief lage premie verzekerd worden door ouders/verzorgers zelf. Met deze verzekering is de volgende schade gedekt:
  • schade (waaronder diefstal) aan kleding en eigendommen van het kind die ontstaan is tijdens schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat het kind onder toezicht staat van leerkrachten of hulpkrachten
  • materiele schade die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van school of een andere door de schoolleiding aangegeven plaats
 
Verzekerde bedragen en premie
Het maximaal verzekerd bedrag is € 500,00 voor schade aan kleding en eigendommen met uitzondering van geld en geldswaardig papier en € 250,00 voor schade aan rijwielen en mobiele apparatuur. Voor de vaststelling van de schade aan mobiele apparatuur (zoals bijvoorbeeld laptops/chromebooks/smartphones/notebooks) geldt dat er een afschrijving wordt toegepast van 8,5% per maand van de nieuwwaarde.
 
Voor alle schaden geldt een eigen risico van € 25,00 per gebeurtenis. De premie voor deze verzekering bedraagt inclusief alle kosten € 29,00 per schooljaar.
 
Hoe af te sluiten?
U sluit de verzekering zelf rechtstreeks af bij de verzekeraar, contacten verlopen rechtstreeks tussen u en de verzekeraar:
  • Ga naar Leerlingenverzekering.nl
  • Linksboven in de foto staan 4 horizontale streepjes, klik hierop
  • Klik op inloggen met de volgende gegevens:
  • Gebruikersnaam : ouders
  • Wachtwoord : Inloggen1
 
Zijn er vragen over de leerlingenverzekering dan kan er telefonisch contact opgenomen worden met
telefoonnummer 072 711 3400.