Ziek melden

Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, moet dit tijdig aan de school worden doorgegeven. U kunt uw kind ziekmelden via de schoolapp. Wij horen het graag vóór 8.25 uur.
 
Wij nemen telefonisch contact met u op als uw kind niet op school is en wij niets hebben gehoord. Wij doen dit om te voorkomen dat uw kind op weg naar school iets overkomt, zonder dat u en wij daarvan op de hoogte zijn. Mag uw kind onder schooltijd de school zelf verlaten, omdat het bijvoorbeeld naar de dokter moet, dan laten wij het kind alleen gaan, wanneer we daarvoor van u toestemming hebben ontvangen.