Verlof


Er zijn twee soorten verlof die u kunt aanvragen.
  • Vakantieverlof
  • Verlof wegens gewichtige omstandigheden (bruiloft, verhuizing enz.)
Om verlof aan te vragen dient u een formulier in te dienen bij de directeur. Dit verlofformulier kunt vragen aan de leerkracht van uw kind. Bij het formulier is een uitleg gevoegd over wanneer het verlof wel of niet wordt toegekend.
 
Als er voor meerdere dagen verlof wordt aangevraagd, zal er een gesprek plaatsvinden met de directeur.

Voor meer informatie over vakantieverlof klik hier.

Voor meer informatie over Verlof wegens gewichtige omstandigheden klik hier.