Medezeggenschapsraad

De taak van de MR is het bespreken van allerlei zaken over de school en daarover aan het bestuur van de SKPO en aan de directie van de school voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.

Voor sommige zaken moet de MR haar instemming verlenen. Het volledige MR reglement ligt op school ter inzage. De medezeggenschapsraad heeft voor schooljaar 2019-2020 de volgende leden (zie foto onder):

Namens de ouders:      
Mevr. Aysen Remet
Dhr. Reinier Veld

Mevr. Aida Mohamatsaid

Namens het team:
Dhr. Berry van Gerwen
Mevr. Wendy Pasaribu
Mevr. Maartje Creemers


Adviseur:
Mevr. Jacky Klerkx

Van links naar rechts:  Berry van Gewen (leerkracht), Reinier Veld (ouder)
Maartje Creemers (leerkracht), Aida Mohamatsaid (ouder), Wendy Pasaribu (leerkacht) & Aysen Remet (ouder)

Notulen MR:

Notulen 9 september 2019
Notulen 21 oktober 2019
Notulen 2 december 2019
Notulen 9 maart 2020
Notulen 2 november 2020
Notulen 4 januari 2021
Notulen 21 maart 2022
Notulen 26 september 2022
Notulen 7 november 2022
Notulen 13 maart 2023
Notulen 25 mei 2023
Notulen 27 september 2023
Notulen 8 november 2023
Notulen 21 februari 2024
Notulen 20 maart 2024

Jaarverslag:
Schooljaar 2018-2019
Schooljaar 2019-2020
Schooljaar 2020-2021

GMR
Binnen de S.K.P.O.-organisatie is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (G.M.R.). Alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen, die vallen onder het bestuur van de S.K.P.O., worden besproken in deze G.M.R. De G.M.R. wordt samengesteld uit de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden. Daarbij wordt een gelijke verdeling van ouderleden en personeelsleden in acht gehouden. Ook de bijeenkomsten van de G.M.R. zijn openbaar en de verslagen zijn ter inzage. Informatie kunt u ook elektronisch via het internet verwerven via de site van de S.K.P.O.  Daar vindt u onder meer alle agenda’s, verslagen, huidige samenstelling, enzovoort.