Echtscheidingsprotocol

Dit protocol is ontwikkeld met als doel dat de school actuele informatie heeft over de thuissituatie van het kind en op de hoogte is van de afspraken die gemaakt zijn met de ouders/verzorgers.

Dit protocol:
  • Legt uit wie voor de wet de ouder van een kind is.
  • Formuleert een aantal richtlijnen waar de medewerker van de school zich aan zal houden, ter voorkoming van misverstanden.
  • Beschrijft de wettelijke verplichtingen van de medewerker van de school omtrent de informatievoorziening aan ouders.
Download ons echtscheidingsprotocol hier.