Hoera, de speel-o-theek is open!

Op woensdag 10 mei hebben we dit gevierd met een spelletjes ochtend en donderdag 11 mei zijn alle groepen een kijkje komen nemen in de speel-o-theek.
Bij de speel-o-theek ligt speelgoed zoals constructie materiaal, spelletjes, puzzels, poppen, auto’s, speelgoed om buiten mee te spelen en nog veel meer. Kinderen mogen hier iets lenen zodat ze daar thuis mee kunnen spelen. Na twee weken wordt het weer netjes ingeleverd en kunnen ze iets anders uitzoeken om thuis mee te spelen.
We hopen dat iedereen op deze manier met nieuwe spelletjes en materialen kan spelen.
Kom gerust een keertje kijken bij de speel-o-theek, op de eerste verdieping naast het lokaal van groep 3. In het schema is te zien wat de openingstijden van de speel-o-theek zijn en welke groepen er die dag aan de beurt zijn.


Afspraken uitleen speel-o-theek
-Uitlenen gebeurt na schooltijd volgens rooster -Je mag pas lenen als er een uitlener aanwezig is
-Je mag 1 materiaal per keer lenen
 -Kleuters en groep 3 moeten onder begeleiding van een volwassene komen (kinderen die naar de BSO gaan mogen alleen komen met toestemming van ouders).
-materiaal moet schoon en compleet worden ingeleverd
-voordat je iets leent, moet je zelf controleren of het compleet is
-Op je uitleenkaart staat wat je leent en wanneer het terug moet zijn
-Bij materiaal dat gecontroleerd moet worden is een kaartje aangebracht wat er tenminste in moet zitten
-Het materiaal moet altijd terug na 2 weken uitleen om te controleren (je mag het dan 1x opnieuw meenemen of ruilen voor ander spelmateriaal).
-Komt er geen materiaal terug, dan mag er niet opnieuw worden geleend
-Ben je iets kwijt of is er iets kapot, laat het dan weten bij de speel-o-theek