Topklas

Vanaf maandag 28 augustus zijn we gestart met het traject “Topklas”. 
Dit traject is gericht op het behouden van een prettige sfeer binnen de groep.  
 
Binnen het traject zullen de volgende thema’s aan bod komen. 
  • Kinderen leren zichzelf en de ander beter kennen 
  • Kinderen leren op positieve wijze voor zichzelf op te komen 
  • Kinderen krijgen handvatten om, om te gaan met de gevoelens van de ander 
  • Kinderen leren samenwerken 
  • Kinderen leren denken in oplossingen 
  • Kinderen leren dat iedereen anders is, waar de verschillen in zitten en hoe ze met deze verschillen om kunnen gaan 
 
Dit traject wordt begeleid door juf Josephine, in samenwerking met de groepsleerkracht(en) en de Intern begeleiders.