Onze school – ouderbijdrage
Wij vragen ouders niet om een bijdrage. Alle leerlingen mogen meedoen met de extra activiteiten die de school aanbiedt.