Schoolgids

Deze gids is bedoeld voor alle ouders en verzorgers van kinderen die onze school bezoeken en voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren).
Deze schoolgids bevat tal van gegevens voor iedereen die als ouder of andere belangstellende bij Karel de Grote betrokken is.
Klik hier om de schoolgids te downloaden.
_________________________________________________________________________________
This guide is meant for all parents and caregivers (from now on called parents) of children who visit our school and for parants who are looking for a school for their child(ren).
This schoolguide contains lots of data for anyone who is a parent or  other interested that is involved with primary school Karel de Grote.
Click here to download the schoolguide in English.